Styremøtet Melhus IL - 25. februar 2017

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 25. Apr 2017

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.
Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 13/17 – Godkjenning av referat fra styremøte 28. februar 2017
 • 14/17 – Konstituering/oppgavefordeling/organisasjonsplan
 • 15/17 – Samordnet rapportering
  • Rapporter medlemmer/aktive
 • 16/17 – Forsikring – tilbudsrunde
  • Underslagsforsikring
 • 17/17 – Økonomirutiner/rapportering
  • Kostnadsfordelinger
 • 18/17 – Arbeidsplan/møteplan høst 2017
 • 19/17 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet i Melhus IL