Krav om politiattest i Melhus idrettslag

Postet av Melhus IL den 3. Feb 2013

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Det er noen år siden idrettslaget krevde attester, og vi ønsker nå å innhente attester fra samtlige av våre tillitsvalgte.

I Melhus idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Leder i Melhus IL, Tor Bjøru, Teiavegen 34, 7224 Melhus
e-post: t-bjoeru@online.no
telefon: 90099423

eller hans/hennes stedfortreder:
Sekretær i Melhus IL, Klara Storler, 7224 Melhus
e-post: klara@storler.no
telefon: 97761802

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av den enkelte og sendes i undertegnet stand til Tor Bjøru, som undertegner på vegne av idrettslaget. Tor Bjøru sender søknaden til politiet. 

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den
    sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Tor Bjøru eller
     Klara Storler. 

     Melhus IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mer informasjon på idrettsforbundets hjemmesider:
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Styret i Melhus IL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.