Årsmøte 22.mars 2022 Melhus Idrettslag

Postet av Melhus IL den 9. Mar 2022Til medlemmer i Melhus Idrettslag

Melhus, 08.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte

Melhus Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag 1.februar 2022.

Årsmøtet avholdes den 22.mars i 2.etg i klubbhuset i Gruva klokken 19:00.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:       Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:      Velge dirigent(er)

Sak 3:      Velge protokollfører(e) 

Sak 4:      Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:      Godkjenne innkallingen

Sak 6:      Godkjenne saklisten

Sak 7:      Godkjenne forretningsorden

Sak 8:      Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10:    Behandle forslag og saker

                  10.1 Oppdatere idrettslagets lov (se eget vedlegg)

                  10.2 Opprette Melhus Swing som egen avdeling (se eget vedlegg)

                  10.3 Endre valgkomiteordning i hovedlaget (se eget vedlegg)                                                                        

Sak 11:     Fastsette medlemskontingent

Sak 12:    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13:    Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14:    Foreta følgende valg:

         14.1 Styre

         14.2 Kontrollutvalg:

         14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

         14.4 Valgkomité:

         14.5 Husstyret

         14.6 17.mai fanebærer og to fanebærere

         14.7 Revisor

Sak 15      Utdeling av hedersbevisninger

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag Simen Bruheim kontaktes på 40849074 eller leder@melhusil.no. For saker til årsmøte bruk eget skjema som sendes til leder@melhusil.no

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Melhus Idrettslag


Vedlagte dokumenter tilhørende årsmøtet 2022:

Saksliste Årsmøte 22.03.2022.pdf

Sak 10.1 Lovnorm.pdf

Lovnorm for Melhus Idrettslag 22.03.2022.docx
Sak 10.2 - Melhus Swing.pdf

Sak 10.3 - Valgkomite.pdf

Sak 11 - Medlemskontingent.pdf

Årsberetning 2021.pdf

Budsjett hovedlaget til årsmøtet.pdf

Total - (Melhusil) Melhus Idrettslag 20220302 134709.PDF

Årsregnskap 2021.pdf

Signert protokoll 23.03.2022.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.